เกี่ยวกับเรา

                บริษัท โปนเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 50/888, 50/889 หมู่ 2 หมู่บ้านสถาพร ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ด้วยจำนวนบุคลากรปัจจุบันทั้งหมด 50 คน ทางบริษัทฯเปิดดำเนินกิจการให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC-17025 : 2017 และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มศักยภาพในการขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากทางประเทศสหรัฐอเมริกา คือหน่วยงานการรับรอง (ANAB) เลขที่การรับรอง AC-2590 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เน้นการส่งออกต่างประเทศ ได้มีความมั่นใจมากขึ้นและในการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ เราก็ได้การรับรองจาก สมอ. ( TLAS ) เลขที่การรับรอง 0285 ซึ่งทางบริษัทได้การรับรองตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน และทางบริษัทยังมีการจัดจำหน่ายสิ้นค้าประเภทเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม บริการงานซ่อม และจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร " 

VISION บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
จะเป็นผู้นำด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
MISSION
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ดำเนินธุรกิจสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สมอ. (TLAS) เลขที่ 285 และจากสหรัฐอเมริกา ANAB เลขที่ AC-2590 โดยมุ่งหวังให้สามารถเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ราคา และการส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
MOTTO
ได้มาตรฐาน ตรงเวลา พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และบริการตามความต้องการลูกค้า

Our Team


07 เมษายน 2562

ผู้ชม 1350 ครั้ง

Engine by shopup.com